Dziękujemy Wam za wspólną modlitwę podczas piątego już Wieczoru Medugorskiego, a szczególnie zespołowi muzycznemu. Poznaliśmy kilka nowych pieśni, przeżyliśmy wspólnie Mszę Świętą i adorację w duchu Medugorje. Oddaliśmy się ponownie Matce Bożej w Święto Przemienienia Pańskiego. Radością dla nas było modlić się z Wami wszystkimi i uwielbiać Pana w obecności figury Matki Bożej z Medugorje i wizerunku Maryi z Tihaliny. Niech Jezus będzie uwielbiony przez Serce Maryi Panny, Królowej Pokoju.