W ramach Wspólnoty funkcjonuje grupa pastoralna, która przygotowuje kalendarz spotkań.