Dnia 17 lutego 2018 r. w czasie wizytacji kanonicznej członkowie Wspólnoty spotkali się z Ks. Arcybiskupem Metropolitą Andrzejem Dzięgą, który wysłuchał sprawozdania z działalności. Wspólnota modliła się także z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą na dorocznym święcie Podwyższenia Krzyża Świętego w Katedrze w 2019, 2020 i 2021 r.