Od listopada 2017 roku Wspólnota Lew Judy posługuje się logiem pionowym i poziomym, które przedstawia biblijnego lwa z pokolenia Judy, nawiązującego do słowa Bożego: „I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci»” (Ap 5,5). Pod nazwą Wspólnoty jest zawarte jej powołanie, wyrażone w słowach: „w służbie nowej ewangelizacji”.