Obecnie w ramach Wspólnoty Lew Judy funkcjonuje dziesięć grup domowych, które spotykają się w rodzinnych domach i zrzeszają wiernych z rejonu Szczecina, Stargardu, Gryfina i Goleniowa. Podczas spotkań grup domowych, prowadzonych przez świeckich Animatorów, uczestnicy przeżywają formację chrześcijańską, opartą na Piśmie Świętym, modlitwie i braterskich relacjach.