Obecnie w ramach Wspólnoty Lew Judy funkcjonuje dziewięć grup domowych, które spotykają się w rodzinnych domach i zrzeszają wiernych z rejonu Szczecina, Mierzyna, Stargardu i Gryfina. Podczas spotkań grup domowych, prowadzonych przez świeckich Animatorów, uczestnicy przeżywają formację chrześcijańską, opartą na Piśmie Świętym, modlitwie i braterskich relacjach.