Zapraszamy Cię na Wieczór Chwały i Uzdrowienia

– Msza Święta o uzdrowienie duszy i ciała

– Modlitwa o uzdrowienie i uwielbienie

22 kwietnia 2022 r., godz. 19:00

Kościół pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach

Bóg jest godzien wszelkiej chwały i uwielbienia!

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają (Ps 145,18).

Zapraszamy!