Dziękujemy wszystkim za modlitwę w intencji naszej pielgrzymki na Jasną Górę i duchową jedność. My również modliliśmy się za Was wszystkich, niosąc Was w sercu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom za uczestnictwo, atmosferę radości, jedności i miłości braterskiej, która była przeniknięta wiarą i modlitwą. Dziękujemy Bogu nade wszystko za czas w Rokitnie, Świebodzinie, Częstochowie i Licheniu oraz bezpieczną podróż. Trwajmy mocni w wierze.