Maryjo, która jesteś pełna miłości Boga, poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu: oddaję Ci moje ciało i duszę, moje serce i moją wolę, moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia, całe moje życie i działalność, całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, dla wypełnienia woli Ojca.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja praca, rodzina, wspólnota, parafia, Ojczyzna i cały Kościół, stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Maryjo, moja Matko i Królowo, chcę zawsze żyć w Twoim Niepokalanym Sercu, abyś mogła działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.