„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2,24)

„Zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości Niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy.” (św. Jan Paweł II – Anioł Pański, 1 lipca 2001 r.)

Krwi Chry­stusa, zdro­ju miło­sier­dzia, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, zwy­cię­ża­jąca złe duchy, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, wszel­kiej chwa­ły i czci naj­god­niej­sza, wybaw nas. …

(Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa)