Dzień Skupienia w Swobnicy, w którym uczestniczyło część członków naszej wspólnoty, umocnił naszą wiarę i wzajemną miłość. Bogu niech będą dzięki!