Zapraszam wszystkich członków Wspólnoty w piątek, 8 kwietnia 2022 r., na Drogę Krzyżową w intencji pokoju na Ukrainie, która wyruszy o godz. 20.00 z Placu Lotników i zakończy się ok. godz. 21.00 na Jasnych Błoniach.

Spotkajmy się pod białą flagą Wspólnoty na Placu Lotników przed godz. 20.00.

Błogosławię, ks. Piotr