Zachęcam do codziennej, wiernej modlitwy Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym. Niech ta modlitwa będzie czasem pogłębienia wiary i zjednoczenia codziennego życia ze Słowem Bożym.

Bóg przez Pismo Święte kieruje do nas swoje słowo w tej sytuacji życiowej, w jakiej jesteśmy w danej chwili, w naszym „tu i teraz”. Słowo Boże jest zawsze aktualne, jest przeznaczone na obecną chwilę naszego życia. Bóg nigdy nie spóźnia się ze swoim słowem, mówi do każdego coś bardzo ważnego i „na teraz”.

W lekturze Słowa Bożego otrzymujemy życiowe oparcie, czyli pomoc w trudnościach, w egzystencjalnych wyborach i w codzienności. W jednej ze swoich przypowieści Jezus porównał słowo Boże do skały, a tego, kto słucha, do człowieka, który zbudował na niej swój dom (por. Mt 7, 24–27). Słowo Boże zatem jest w naszym życiu jak skała. Jeśli będziemy na nim budować nasze życie, to tak, jakbyśmy budowali na skale, czyli mocnym fundamencie. Musimy być jednak pewni, że Jego słowo jest dla nas niezmiennym i bezpiecznym oparciem w życiu.

Niech czytanie, zrozumienie, słuchanie, zapamiętywanie i wykonywanie Słowa Bożego kształtuje naszą modlitwę i biblijny sposób myślenia w odniesieniu do wszystkich sytuacji życiowych, ponieważ słowo Pana „jest lampą dla stóp i światłem na ścieżce” (Ps 119, 105). Niech każda chwila spędzona nad Pismem Świętym będzie doświadczeniem potwierdzającym, że słowa Chrystusa „są duchem i są życiem” (J 6, 63). Ks. Piotr