Publikacje – opis

Publikacje – opis

Do ważniejszych publikacji Wspólnoty należą: broszura pt. „Dobra Nowina jest dla ciebie”; książka pt. „Kurs zwycięstwa nad lękiem” oraz książka pt. „Moc wytrwałej nadziei. Biblijna Szkoła Modlitwy”. Wspólnota publikuje także różne...