Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży, a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Maryi Panny, w stajence betlejemskiej narodzony, upadam na twarz przed Tobą i wraz z Najświętszą Matką Twoją i świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.
Ze czcią całuję ubogi żłóbek, który był pierwszym tronem miłości Twojej. Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła, oddaję Ci serce moje i całego siebie.
Daj mi niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki, czystość i wiarę św. Józefa, pokorę i prostotę pastuszków i racz duchowo narodzić się w moim sercu! Niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką! Chcę Cię jak najgoręcej miłować, żyć tylko dla Ciebie i w Tobie, bym się stał godnym oglądać Cię w niebie. Amen.