Niech czas Adwentu będzie dla nas czasem prawdziwego oczekiwania na przychodzącego Chrystusa w pokoju i radości. Niech będzie czasem wyciszenia, napełnienia Słowem Bożym, by jeszcze bardziej otworzyć serce na działanie Boga. Niech nam w tym dopomaga Maryja, Niepokalana Matka Jezusa i nasza Matka.