Adwent to nasz Kairos – czas, chwila, szansa, jaka stoi przed Tobą, by rozpoznać, przyjąć, otworzyć serce i spotkać Zbawiciela. Nie zmarnuj kolejnej szansy jaką otrzymujesz.

💜 I Niedziela Adwentu – NADZIEJA – módlmy się o nadzieję. Niech Duch Święty rozpala płomień w naszych sercach, byśmy prawdziwie oczekiwali na przyjście Jezusa w chwale.

💜 II Niedziela Adwentu – POKÓJ – módlmy się, by mimo wszelkich przeciwności w naszej drodze, nasze serca były pełne pokoju, by Maryja i Józef prowadzili nas do Betlejem na spotkanie Pana.

❤️ III tydzień Adwentu – RADOŚĆ – módlmy się, by nasze serca były napełnione radością oczekiwania, byśmy stali się świadkami Jezusa i głosili Dobrą Nowinę.

💜 IV tydzień Adwentu – MIŁOŚĆ – módlmy się i pokutujmy za grzechy w nawróceniu oczekując na Zbawiciela, by nasze serca przyjęły Go z ufną wiarą i miłością.

Niech Maryja Niepokalana, pełna łaski, która najwierniej wypełniła wolę Boga, pomaga nam otwierać serca na przemieniające działanie łaski Zbawiciela. Amen.