Adwent to nasz Kairos – czas, chwila, szansa, jaka przed Tobą stoi, by rozpoznać, przyjąć i spotkać Zbawiciela. Nie zmarnuj kolejnej szansy jaką otrzymujesz.

? I Niedziela Adwentu NADZIEJA – módlmy się o nadzieję. Duch Święty rozpala płomień w naszych sercach, by oczekiwać na przyjście Jezusa w chwale.

? II Niedziela Adwentu POKÓJ – módlmy się, by mimo wszelkich przeciwności w naszej drodze, nasze serca były pełne pokoju, by Maryja i Józef prowadzili nas do Betlejem na spotkanie Pana.

❤️ III tydzień Adwentu RADOŚĆ – módlmy się, by nasze serca były napełnione radością oczekiwania, byśmy stali się świadkami Jezusa i głosili Dobrą Nowinę.

? IV tydzień Adwentu MIŁOŚĆ – módlmy się i pokutujmy w oczekiwaniu na Zbawiciela, by nasze serca przyjęły Go z ufną wiarą i miłością.